Yhteystiedot

Toimitusjohtaja
ekonomi / KTM
Marjo Veitonmäki

puh. 020 757 9273
gsm 0400 959 652

marjo.veitonmaki@
peltijarautatyo.fi

IV-työt
Työnjohtaja
Risto Paumo

puh. 020 757 9274
gsm 040 5398 383

risto.paumo@
peltijarautatyo.fi

Peltityöt
Työnjohtaja
Jarmo Kinnunen

puh. 020 757 9275
gsm 040 843 1600

jarmo.kinnunen@
peltijarautatyo.fi

Rautatyöt
Työnjohtaja
Kone- ja metallitek. ins.
Mika Lehtonen

puh. 020 757 9276
gsm 0400 774 941

mika.lehtonen@
peltijarautatyo.fi

Talous ja hallintoasiat
Johdon assistentti
Terhi Laakso

puh. 020 757 9277

terhi.laakso@
peltijarautatyo.fi